(function(d, t, i) {
  • Kluby Seniora
  • CookieAlert.init({
    2017-02-09 Mieszkańcy 2017-01-24
    if (d.getElementById(id))

    Grodzisko wczoraj i dziś
    if (d.getElementById(i)) return;
  • A

    SMS: 661 000 112

    2017-02-21 Ostatnie wejściówki na koncert Konstantego Kulki

    Godziny pracy: 7:30 – 15:30

    mgr inż. Arkadiusz Telka
    Stypendia wójta dla zdolnych
    var tab = 1, tab_cnt = $('#tab1 ul.nav a').length;
    $('#slider__s6').carousel({
    var wf = document.createElement('script');

    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

    Witamy na nowym portalu gminy (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
    }); '

    +48 (17) 24-28-265

    '+
    ga('create', 'qqqwww', 'auto');
    function initialize() {
  • Informator
  • Mieszkańcy '
    ';
    mgr inż. Arkadiusz Telka
    })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

    W ramach bieżącego nadzoru Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku w miesiącu lutym pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody pochodzące z wodociągów w Zmysłówce i Grodzisku Górnym.

    infowindow.open(map,marker);


  • Przyroda

    Wyróżnione aktualności

  • W czwartek 9 marca 2017r. na terenie gminy Grodzisko Dolne przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  • Slajder strona główna
  • 2017-02-21
  • Ogłoszenia
  • Rekreacja
  • Program stypendialny
  • Ogłoszenia i komunikaty


    Gmina Grodzisko Dolne będzie gościła w tym roku uczestników XXV Podkarpackiej i XIV Ogólnopolskiej Parady Straży Wielkanocnych TURKI, która odbędzie się 30 kwietnia 2017 roku. Z uwagi na fakt, że jest to parada jubileuszowa, Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym organizuje specjalny oddział TURKÓW WETERANÓW. Szczegóły na plakacie.

    2017-01-25
  • Gazeta Grodziska

  • Zwycięski Konkurs Robotyki FLL 2017 w Wołominie
    2017-02-21
  • SLogan strona głowna
  • 2017-02-21 items: 6,
  • Kultura
  • paginationNumbers: false,